علم بدون تجربیات و مفاهیم ناتوان است/اغلب طرحهای بافت فرسوده ایران نتیجه مطلوب را نداشته است

به قلم پریسا گنجعلی

 دانشجوی دکترای شهرسازی

به گزارش کافه ستاره، بررسی سیر تحول سیاست های مداخله در بافت فرسوده به ویژه از قرن نوزدهم تا به امروز نشانگر این است که نحوه مداخله و برخورد با این بافت ها در کشورهای مختلف متفاوت است در همین راستا نوشتار پیش رو به ارائه و تبیین سیاستهای برخورد با بافت های فرسوده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است تا براین اساس رویکردهای برخورد با بافت های فرسوده و اثرات آنها اصول مشترک بین کشورها و الگوها و شیوه های مناسب آنها راشناسایی و نگرش و دیدگاه جامع تر و کامل تر حاصل آید و در نهایت با مقایسه راهبردهای مداخله در بافت فرسوده در کشورهای توسعه یافته و ایران مدل بهینه جهت مداخله در بافت های فرسوده ایران ارائه شود . روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی و تاریخی می باشد و ابزار گرد آوری داده ها نیز اسنادی  کتابخانه ای است . نتایج پژوهش بیانگر آنست که نوع مداخله در کشورهای در حال توسعه و به تبع آن کشورما در اکثر موارد به صورت تقلید و الگو برداری غیر خلاق از الگو های کشور های ارو پایی و آمریکای شمالی بوده است. که این امر باعث شده است که جنبش احیا و مرمت شهری در مراکز این کشورها هویت مشخصی مبتنی بر فلسفه و الگوهای معینی باشد ، آشکار نکند و نتیجه حاصل از مقایسه نمونه های موردی طرح های توسعه ور اهکار های مداخله در بافت های کهن شهری در کشورهای توسعه یافته و ایران حاکی از وجود افتراق بین این شهر هاست که مهمترین افتراق را می توان حفاظت از مرکز سنتی شهر و حداقل تخریب و مداخله کالبدی در کشورهای توسعه یافته و تخریب و تعریض به عنوان عنصر اساسی برای مداخله کالبدی در بافت های فرسوده ایران دانست. اصولا علم بدون تجربیات و مفاهیم ناتوان است. در واقع استفاده از تجربیات و مفاهیم می تواند مسیری را به علم نشان دهد که طی پیشبرد آن نقش اساسی داشته باشد . لزوم ایجاد ترتیباتی برای بافتهای فرسوده از اواخر قرن نوزدهم با توسعه روزافزون صنایع و پیشرفت تکنولوژی، در کشورهای صنعتی و پیشرفته، احساس و به تجدید پایه گذاری گردیده و رونق گرفت. مهمترین مسئله ناپایداری بافتهای شهری هنگامی در شهرهای ایران بروز کرد که بافت قدیم شهرها دیگر جوابگوی نیازهای مدرن و جدید مردم نبود .در پی حل مشکل فوق اقداماتی در ایران صورت گرفت. آنچه که مشهود است آنست که اغلب طرحهای بافت فرسوده ایران نتیجه مطلوب را نداشته است. اغلب طرحهای انجام شده راهبردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مشارکتی و کالبدی را در پیش گرفته اند. راهبردهای کالبدی مداخله در بافت فرسوده بسیار متنوع و بسته به هدف اولیه بعضا متفاوت و حتی متناقض است. ادراک مناسب از موضوع مداخله کالبدی در این بافت وابسته به دو زمینه مفاهیم و الگوهاست. تعریف واژه های مرتبط با موضوع و بدست دادن نظام موضوع بر پایه الگو که از وابستگی و پیوستگی این دو زمینه حاصل می آید، از مهمترین مباحث محوری در مداخله بافت فرسوده و بازشناخت راهکارهای اجرایی موثر در این دسته بافتهای ایران برای ارائه یک راهکار در مدیریت شهری محسوب می شود. تجربه دنیا در خصوص مداخله در بافت های مرکزی شهرها حاکی از رشد فکری آنان از تخریب اینگونه بافت ها به دخالتی آگاهانه است و در این راستا گزینش شیوه های گوناگون از سوی کشورها با در نظر گرفتن شرایط و امکاناتشان می باشد . برای مثال شیوه کشور فرانسه، پاکسازی بافت های کهن و نگهداری یادبودها بوده است. شیوه ایتالیا رشد ایده های حفاظت بدون تجربه های ارتقای کیفیت سکونت است و شیوه انگلستان، حرکت از پاک سازی به سوی بهبودبخشی های بدون تخریب و بعد حفاظت است.

درباره‌ی admin

همچنین ببینید

گوهر خیراندیش: اینستاگرام جایگاهی برای قضاوت‌های نابجا شده است

به گزارش پایگاه خبری کافه ستاره، بهانه گفت‌وگو با گوهر خیراندیش کم نیست؛ بازیگر سینما، …